Mark­entreprenad i Växjö med omnejd

BiKa Schakt AB har lång erfarenhet av markentreprenad och grävarbeten. Vi erbjuder stora och små markentreprenader så som markberedning och dikesrensning till företag och privatkunder i Växjö samt Kronobergs län.

Kontakta Bika

Våra entreprenadtjänster

Kvalitet och miljöarbete

BiKa Schakt arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan och hålla en hög och jämn kvalitet på utförda tjänster.
Tryck på symbolen för att öppna vår kvalitets- och miljöpolicy (pdf).

Försäljning av markprodukter,
elstängsel, slanor, stolpar m.m.

Vi tillhandahåller bland annat DeLaval elstängselsortiment, impregnerade stolpar och slanor, reningsverk, avloppsanläggningar-trekammarbrunnar med infiltration och tillbehör samt vägtrummor, grus m.m.

Kontakta oss

Anlägga enskilt avlopp?
Anlita en diplomerad avloppsgrävare!

BiKa Schakt är diplomerade avloppsgrävare för anläggning av enskilda avlopp.
Vi erbjuder kompletta entreprenader inom avlopp i hela Kronobergs Län. Läs mer på sidan enskilda avlopp.

Enskilda avlopp